Novosti

Doba digitalizacije i prednosti koje sa sobom nosi prepoznala je i UINO BiH i u tom smislu se opredjelila za digitalnu transformaciju e-Evidencije UIO BiH.
Svjedoci smo kako se u trenutku, dolaskom novog virusa COVID-19, promjenio naš život.