• Obavljeno 24/01/2021
  • u kategoriji Novosti

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI- 9

Potraživanje od kupaca predstavlja jednu od značajnijih pozicija imovine društva. Prilikom realnog prikazivanja finansijskih izvještaja važno je procjeniti sigurnost naplate potraživanja i u skladu sa tim računovodstveno ih tretirati. Vrijednosno usklađivanje istih u većini slučajeva može imati značajan porezni učinak.

MSFI (Međunarodni Standard Finansijskog Izvještanja)- 9 definisao je novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji je direktno vezan za umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca. On predstavlja procjenu mogućih gubitaka od umanjenja vrijednosti finansijskih instrumenata (u ovom slučaju potraživanja od kupaca) prije pogoršanja finansijske i kreditne sposobnosti dužnika.

Prilikom implementacije modela vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca potrebno je proći kroz određene korake:

  • Određivanje odgovarajuće grupe potraživanja u kategorije zajedničkog kreditnog rizika
  • Određivanje vremenskog perioda tokom kojeg se dobivaju starosne stope gubitaka kako bi se definisala procjena očekivanih stopa budućih gubitaka
  • Određivanje starosnih stopa gubitaka
  • Razmatranje budućih ekonomskih utjecaja i prilagođavanje stopa
  • Izračun očekivanog poreznog gubitka (putem matrica za računanje poreznog gubitka)

Za detaljnije informacije o svakom koraku i pomoć pri implementaciji modela očekivanih kreditnih gubitaka možete nas telefonski kontaktirati na broj 033/719-400 ili putem email-a info@respect.ba.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti