• Obavljeno 27/01/2023
  • u kategoriji Novosti

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBIH

U Službenim novinama FBIH broj 5 / 23 od 25.01.2023.godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBIH.

Isti stupa na snagu 01.02.2023.godine.

Izmjene se odnose na Član 12 gdje se dodaje novi stav i propisuje se da isplatilac prihoda na ime naknade koja je uređena posebnim propisom, izuzev Pravilnikom definisanih neoporezivih prihoda, za lice na stručnom osposobljavanju i je dužan obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza na dohodak, te prijaviti Poreznoj upravi u roku od pet dana od dana isplate na Obrascu APR-1036.

Takodjer u clanu 14 se dodaje da obaveze poslodavca imaju i nerezidentni porezni obveznici koji su zaposleni kod inostranog pravnog lica, a dohodak ostvaruju obavljanjem rada na teritoriji Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, sustina je da se dohodak ostvaruje u BIH tj. FBIH.

U clanu se dodaje stav koji se odnosi na neoporezivi iznos naknada za smjestaj za sudije vrhovnog suda FBIH kao i naknade za smjestaj i odvojeni zivot rukovodecih drzavnih sluzbenika.

Takodjer brise se stav 5 u clanu 53 koji se se odnosio na pausalne iznose poreza koji je definsao umanjenje za 50% do 31.12.2022. godine.

Dodaje se novi stav koji regulise oporezivanje dohotka koji ostvare nerezidenti na teritoriji BIH tj. FBIH ukoliko je isti isplaćen u inostranstvu od strane inostranih pravnih lica te dužni su prilikom isplate takvog dohotka obračunati i uplatiti porez na dohodak na način koji je sada clanom 14 utvrđen ovim pravilnikom.

Navedeno se ne odnosi na obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak imaju podružnice stranog društva kojima se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika koji počinje sa 48 na teritoriji Federacije, u slučaju kad nerezidentni primaoci dohotka obavljaju nesamostalnu djelatnost za to strano društvo.

Vezano za plaćanje poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti izaslanih/detaširanih zaposlenika propisuje se obaveza dostavljanja Obrasca MIP-1023. Kod uputsva o popunjavanju MIP 1023 obrasca je navedena obaveza podnosenja istog kako je vec navedeno i propisano za detasirane radnike kao i za nerezidentna lica koja ostvaruju dohodak na teritoriji BIH odnosno FBIH.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti