• Obavljeno 15/10/2020
  • u kategoriji Novosti

Važnost inventure

Iako za većinu pravnih lica inventura predstavlja samo zakonsku obavezu, i ne tako drag dio poslovnih aktivnosti, ipak treba istaknuti važnost inventure .

Osnovna zadaća inventure je prikazati istinito i stvarno stanje imovine, obaveza i kapitala preduzeća, te omogućava da se na vrijeme otkriju propusti ili prevare u toku poslovanja.Važnost provođenja inventure se ogleda u usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza.

Pravno lice je dužno da na početku poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje, te da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje stvarnog stanja sa knjigovodstvenim stanjem.

Kako bi pravno lice obavilo popis u što kraćem roku i bez poteškoća potrebna je dobra organizacija.Postupak inventure se provodi kroz šest osnovnih faza:

  • Pripremne radnje obuhvaćaju postupak imenovanja komisije za popis, pripremu popisnih mjesta ,pripremu imovine koja će biti predmet popisa te sastavljanje plana i uputa za obavljanje popisa;
  • Provođenje popisa podrazumijeva utvrđivanje, mjerenje, prebrojavanje imovine i obaveza te upisivanje stvarnog stanja u popisne liste;
  • Usporedba knjigovodstvenog i stvarnog stanja te utvrđivanje inventurnih razlika (viškova i manjkova);
  • Sastavljanje izvještaja o izvršenom popisu;
  • Donošenje odluke o postupanju s utvđenim inventurnim razlikama;
  • Računovodstvena evidencija koja obuhvata odgovarajuća knjiženja u računovodstvu.

Ko je obveznik godišnjeg popisa? Šta predhodi popisivanju? Šta se sve popisuje? Porezni tretman utvrđenih inventurnih razlika?

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi kontaktirajte nas na mail: info@respect.ba

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti