Izvod otvorenih stavki (IOS)-važnost usaglašavanja

Finalni proizvod svih godišnjih aktivnosti jedne kompanije jeste završni račun (bilansi) koji vjerodostojno prikazuju stanje imovine i obaveza na određeni dan.

Sastavni dio imovine/obaveza jesu i potraživanja od kupaca odnosno obaveze prema dobavljačima. Jedan od sistema kontrole jeste i usaglašavanje obaveza i potraživanja pomoću izvoda otvorenih stavki (IOS).

Prema Zakonu o računovostvu i reviziji FBIH (Sl. novine FBIH 83/09) u članu 28. propisana je zakonska obaveza usaglašavanja obaveza i potraživanja na 31. decembar tekuće godine.

IOS predstavlja spisak svih neplaćenih računa na određeni dan koji firma šalje svojim kupcima i dobavljačima. Prvi dio IOS-a je predviđen za potvrdu stanja (ukoliko se slažemo sa iskazanim) i drugi dio gdje se može iskazati neslaganje (ukoliko je stanje u knjigama drugačije). IOS se šalje i kupcima koji na dan IOS-a nemaju dugovanja kako bi se utvrdio promet.

Primalac konfimacije je dužan pošiljaocu odgovoriti na konfirmaciju u roku od 8 dana. 

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja možete se obratiti nama telefonskim putem ili putem emaila info@respect.ba