Porezno zastupanje
Poresko zastupanje Sarajevo

Kao vaš porezni zastupnik, mi preuzimamo obavezu podnošenja prijave PDV-a, plaćanja PDV-a i povrata istog.

Porezno zastupanje ključna stavka optimizacije poreskih obaveza

Usluge poreskog zastupanja su ključne za svaku kompaniju koja teži optimizaciji svojih poreskih obaveza uz punu usklađenost sa zakonima. Naš tim stručnjaka nudi sveobuhvatno savjetovanje i zastupanje u svim aspektima poreskog planiranja, od identifikacije mogućnosti za smanjenje poreznog tereta do zastupanja pred poreskim autoritetima.

Naš cilj je minimizirati poreske obaveze kroz strateško planiranje i pravovremeno savjetovanje, osiguravajući da naši klijenti ostvaruju maksimalnu korist uz poštovanje svih regulativa. Sa našim znanjem i iskustvom, kompanije mogu navigirati kompleksnim poreskim zakonodavstvom s pouzdanjem i sigurnošću.

Nerezidenti Bosne i Hercegovine koji obavljaju promet dobara i usluga u zemlji, prema Zakonu o PDV-u Bosne i Hercegovine (član 60. i član 7. Pravilnika), obavezni su registrirati se i imenovati poreznog zastupnika u Bosni i Hercegovini.

Odgovornost obveznika i zastupnika pri poreznom zastupanju

Porezno zastupanje implicira solidarnu i individualnu odgovornost obveznika i zastupnika ili punomoćnika za PDV koji se obračunava prema zakonu. Mi ćemo Vas registrirati u sistem PDV-a Bosne i Hercegovine te djelovati kao Vaš porezni zastupnik.

Nakon završetka projekta ili aktivnosti u Bosni i Hercegovini, deregistrirat ćemo porezno zastupanje i izbrisati nerezidenta Bosne i Hercegovine iz registra poreznih obveznika.

Naši iskusni porezni savjetnici osigurat će da se vaši ugovori i aktivnosti sigurno provode u skladu sa zakonom na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Pogledajte i povezane usluge: Računovodstvo, Obračun plata, Porezno savjetovanje, Povrat PDV-a za strane obveznike.

Reference: Plastron – Porezno zastupanje

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Posljednje novosti

Izmjene pravilnika o fiskalizaciji u Republici Srpskoj