• Obavljeno 19/12/2023
  • u kategoriji Novosti

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

U Službenim novinama FBiH, broj 97/23 od 15.12.2023. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak.

Navedenim izmjenama obuhvaćen je član 10. stav 1. tačka e). Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, br. 48/2021, 77/2021, 20/2022, 57/2022, 5/2023, 85/2023), koji sada glasi:

(1) U skladu sa članom 5. tačkom 3) Zakona, dohotkom se ne smatraju pomoći i druga primanja, osim plaće, koja se stiču po osnovu:

a) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/19),

b) Zakona o posebnin pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH” br. 70/05, 70/06, 9/10, 90/17),

c) Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17) i kantonalnih zakona kojima se uređuje pravo branitelja i članova njihovih obitelji,

d) Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i kantonalnih zakona kojima se uređuje socijalna zaštita, zaštita civilnih žrtava rata i zaštita porodice sa djecom,

e) Uredbe o isplati pomoći od strane poslodavca (“Službene novine Federacije BIH”, broj 96/23).

Dakle, shodno Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak, a u skladu sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca (“Službene novine Federacije BIH”, broj 96/23), poslodavci mogu izvršiti isplatu pomoći zaposlenicima u maksimalnom iznosu od 2.520,00 KM bez obaveze plaćanja poreza na dohodak. Navedena isplata može biti izvršena jednokratno ili u dijelovima do ukupno šest tranši.

Također je izmjena da se briše rečenica koja glasi: „Bolest, odnosno tjelesna povreda dokazuje se, u porezne svrhe, nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja”, te isti sada glasi:

(17) Pod teškom bolešću iz stava (15) tačka b) ovog člana, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede.

Novi Pravilnik stupa na snagu 16.12.2023.godine.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti