RESPECT.BA

Usluge revizije

Zakonitost, profesionalna etika, stručnost i kompetentnost, odgovornost

Usluga revizije finansijskih izvještaja, usluge procjene vrijednosti,finansijska dubinska snimanja, savjetovanje vezano za poslovanje firme su dio usluga koje pruža naš tim.

Revizija finansijskih izvještaja pruža korisnicima finansijskih izvjestaja mišljenje o tačnosti , potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti tih izvještaja koje prezentiraju upravi društva i drugim subjektima.

Usluga revizije provodi se od strane stručnih revizora, čvstog karaktera koji kontinuirano rade na svojim komunikacijskim i stručnim vještinama.

Pružajući druge usluge naš revizorski tim nastoji da se upozaju sa procesima organizacije poboljšavajući djelotvornost upravljanja rizicima, sistemom interne kontrole i korporativnog upravljanja .

Na osnovu izvještaja revizije o utvrđenim manjkavostima i datim preporukama, uprava društva je u mogućnosti dobiti uvid o radu društva te će otklanjanjem propusta i provođenjem preporuka osigurati provođenje poslovnih ciljeva i strategije društva.