RESPECT.BA

Porezno zastupanje

Obveznik koji nema sjedište u Bosni i Hercegovini , nerezident Bosne i Hercegovine , a koji vrši promet dobara i usluga u Bosni i Hercegovini prema Zakonu o PDV Bosne i Hercegovine , član 60. i član 7. Pravilnika mora se registrovati i imenovati svog poreznog zastupnika u Bosni i Hercegovini.

Porezno zastupanje je definisano tako da su i obveznik i zastupnik ili punomoćnik solidarno i pojedinačno odgovorni za PDV koji se obračunava u skladu sa Zakonom.

Mi ćemo Vas registrovati u sistem PDV Bosne i Hercegovine i biti vaš porezni zastupnik.

Kao vaš porezni zastupnik preuzimamo obavezu podnošenja PDV , prijavu PDV, plaćanje PDV-a i povrat istog.

Porezno zastupanje ćemo deregistrovati po završetku projekta , odnosno vaše aktivnosti u Bosni i Hercegovini i ispisati nerezidenta Bosne i Hercegovine iz sistema poreznih obveznika u Bosni i Hercegovini.

Budite sigurni da će Vam naši porezni savjetnici sa iskustvom koje imaju , obezbijediti u skladu sa Zakonom sigurno provođenje vaših ugovora i aktivnosti , na teritoriji Bosne i Hercegovine.