Minimalna plata u Republici Srpskoj za 2024. godinu

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 114 od 29.12.2023 objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024.godinu.

Najniža neto plata iznosi 900 KM, bruto 1344,26 KM. Ista se primjenjuje na obračun plata od 01.01.2024.godine.