• Obavljeno 05/04/2023
  • u kategoriji Novosti

Izmjena Uredbe o naknadama troškova službenih putovanja

U “Službenim novinama Federacije BiH” broj 31/23 od 28.04.2023. godine izmjenjena je Uredba o naknadama troškova za službena putovanja.

Jedna od bitnih izmjena je brisanje dosadašnjeg člana 6. stav 4) u kojem se navodi da se dnevnice i naknada za topli obrok međusobno isključuju. Ovim prestaje ograničenje isplate toplog obroka radniku koji je upućen na službeni put.

U nastavku Uredba.

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Član 1.

U Uredbi o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16 i 50/16) u članu 1. riječi: “lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,”, brišu se.

Član 2.

U članu 4. stav (1) riječ: “obuhvataju” zamjenjuje se riječima: “mogu uključivati”.

Član 3.

U članu 6. stav (4) briše se.

Dosadašnji stav (5) postaje stav (4).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Podijeli
Podijeli
Pošalji
Podijeli
Podijeli

Povezane novosti