RESPECT.BA

Digitalizacija i UINO BiH

Doba digitalizacije i prednosti koje sa sobom nosi prepoznala je i UINO BiH i u tom smislu se opredjelila za digitalnu transformaciju e-Evidencije UIO BiH. Transformacija e-Evidencije će omogućiti  UIO BiH  da tokom budućih kontrola bude fokusirana na određena preduzeća i račune.Novim sistemom nastoji se pojačati nadzor obveznika kod koji se dešavaju određene nelogičnosti .U tu svrhu […]

RESPECT.BA

COVID-19 i DMS

Svjedoci smo kako se u trenutku, dolaskom novog virusa COVID-19, promjenio naš život. To je utjecalo i na promjene u poslovnom svijetu sa kojima se moramo izboriti. Sve je više kompanija koje su svoje poslove i radnike usmjerili na online procese.  Zbog toga je i samo računovodstvo zahtjevalo određene promjene kako bi se  prilagodilo novom načinu poslovanja.[…]