RESPECT.BA

Prednost za naše klijente partnere je to što usluge koje su im potrebne od otvaranja, funkcionisanja pa do zatvaranja firme mogu dobiti sve na jednom mjestu.

Šta znači sve na jednom mjestu?

Naši porezni savjetnici  će Vam dati upute i savjete kako bi uspješno startali sa firmom.

Naš advokat će registrovati Vašu firmi u Osnovnom sudu,Poreznoj upravi, Upravi za indirektno oporezivanje i u drugim institucijama i omogućiti Vam u skladu sa zakonodavstvom FBiH , RS , DB ,BIH da počnete poslovati.

Na startu poslovanja će Vas preuzeti naše sertificirane računovođe, uključiti će Vas u naš računovodstveno informatički sistem i sa informatičarima izgraditi najbolji komunikacioni kanal međusobne saradnje. Ažurno,stručno i odgovorno će se evidentirati vaše aktivnosti, dokumentacija i ostalo te ćete u svakom momenti imati pregledan presjek vašeg poslovanja koji će biti iskazani u  finansijskim izvještajima u zakonom određenom vremenu.

U sve kontrole poslovanja, revizije finasijskih izvještaja , obrade određenih podataka , izrade planova poslovanja,preuzimanja i sl. uključeni su naši porezni savjetnici, sertificirane računovođe i advokat.

Naše odjeljenje za opšte poslove i obračun plata će Vaše uposlenike pažljivo i brižno voditi kroz njihov radni vijek od prvog ugovora o radu, prijave u sistem Porezne uprave od odlaska u mirovinu.

Zajedno sa nama ćete praviti nove investicione elaborate, analize poslovanja, dubinske analize drugih potencijalnih partnera i donositi bitne odluke za dalji razvoj firme.

Bićemo vam podrška u svim oblastima vašeg poslovanja kao i strateškim opredjeljenjima.

Sve na jednom mjestu predstavlja za Vas našeg partnera, tačnost,ekonomičnost,sigurnost, povjerenje, arhiviranje i zaštitu podataka, ažurnost, bolju i sigurniju perspektivu uspješnog rasta i razvoja Vašeg biznisa.

Vama preostaje da vodite Vaš biznis za koji ste se odlučili na najbolji način.

RESPECT.BA
RESPECT.BA

Profesionalnost, tačnost i odgovornost su odlike naših stručnjaka koji Vam stoje na raspolaganju za svaki izazov u svako vrijeme.

Pri savjetovanju i rješavanju aktuelnih poslovnih izazova pristupamo individualno jer svaka situacija je specifična. Uz poštivanje svih propisa, uzimamo u obzir i naše dugogodišnje iskustvo sa inspekcijama iz raznih oblasti tako da nudimo optimalno rješenje uvažavajući sve faktore kao i uzimajući u obzir potencijalne buduće rizike ponuđenog rješenja.

Samo kontinuiranom edukacijom, usavršavanjem, nadogradnjom možemo ići u korak sa našim progresivnim komitentima te biti adekvatna podrška.

Naš tim je sastavljen od trinaest certificiranih računovođa, dva revizora,internog revizora, poreznog savjetnika, advokata, dva IT stručnjaka, diplomiranih ekonomista i ostalih.

Stalne interne edukacije, saradnja sa finansijskim,revizorskim i advokatskim kućama, stalno prisustvo na seminarima, savjetovanjima i edukacijama koje organizuju razne institucije Federacije Bosne I Hercegovine i Republike Srpske obogaćuju naše znanje i omogućuje nam da smo stalno u toku sa promjenama zakonskog okvira.