Izmjena Uredbe o naknadama troškova službenih putovanja

U “Službenim novinama Federacije BiH” broj 31/23 od 28.04.2023. godine izmjenjena je Uredba o naknadama troškova za službena putovanja. Jedna od bitnih izmjena je brisanje dosadašnjeg člana 6. stav 4) u kojem se navodi da se dnevnice i naknada za topli obrok međusobno isključuju. Ovim prestaje ograničenje isplate toplog obroka radniku koji je upućen na službeni put. […]

Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

U Službenim novinama FBIH broj 27/23 od 14.04.2023 je objavljen Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBIH koji stupa na snagu osmog dana od objavljivanja. U nastavku donosimo pravilnik. Na osnovu člana 18a. stav (3) i člana 58. Zakona o upravljanju otpadom (“Službene novine Federcije BiH”, br. 33/03, 72/09, 92/17), Federalno ministarstvo okoliša i turizma, donosi[…]

Najniža plata u Republici Srpskoj za 2023. godinu

U Službenom glasniku RS broj 8/2023 od 26.01.2023. godine obavljena je najniža plata u ovom entitetu. Najniza zakonski propisana neto plata iznosi 700 KM i primjenjuje se na obračun plata od januara do decembra 2023.godine.  Minimalna bruto plata za 2023.godinu iznosi 1.016,39 KM. Također je u priloženom Službenom glasniku RS objavljen neto prosjek za 2022.godinu koji iznosi[…]

Najniža plata u Federaciji BIH za 2023. godinu

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 2/23 od 13.01.2023. godine objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu koja će u neto iznosu iznositi 596,00 KM. U nastavku prenosimo Odluku u cjelosti. Na temelju članka 78. stavak (1) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22) i čl. 5.[…]

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/22 od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. U istim ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” objavljen je i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje.  Danom objave ovih pravilnika[…]