Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/23 od 11.01. 2023. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine. U nastavku tekst Odluke. ODLUKUO ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU I. Opće odredbe Član 1. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja […]

Kako ispravno popuniti PDV prijavu?

U „Službenim novinama BIH“ broj 47/22 od 19.07.2022. godine, objavljeno je novo Uputstvo o načinu popunjavanja PDV prijave. Šta koje polje treba da sadrži možete pronaći u Uputstvu koje prenosimo u cijelosti: Uputstvo za popunjavanje PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje U polje 1 unosi se dvanaestocifreni identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na uvjerenju[…]

Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U “Službenim novinama BIH”, broj 47/22 od 19.7.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Promjene se odnose na nova pravila o oporezivanju prodaje nekretnina, upustva za popunjavanje PDV prijave, obaveza za postupanje u građevinskoj djelanosti, PDV tretmana usluga prevoza kao i PDV tretmana prodaje u slobodnim zonama. Izmjene[…]

Jednokratna pomoć radnicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena

U Službenim novinama FBIH broj 55 od 13.07.2022.godine objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Poslodavci na teritoriji FBIH mogu (ali nemaju obavezu) izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do maksimalno 1.080 KM najkasnije do 31.12.2022. Isplata je neoporeziva (nema obračuna doprinosa i poreza) i isključivo se isplaćuje na transakcijske račune radnika[…]

Godišnji odmor – prema Zakonu o radu FBIH

Pravo na plaćeni godišnji odmor, za svaku kalendarsku godinu, u trajanju od namjanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana ima svaki punoljetni radnik. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od namjanje 24 radna dana. Godišnji odmor može trajati i duže od 30 radnih dana ako je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema[…]

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI- 9

Potraživanje od kupaca predstavlja jednu od značajnijih pozicija imovine društva. Prilikom realnog prikazivanja finansijskih izvještaja važno je procjeniti sigurnost naplate potraživanja i u skladu sa tim računovodstveno ih tretirati. Vrijednosno usklađivanje istih u većini slučajeva može imati značajan porezni učinak. MSFI (Međunarodni Standard Finansijskog Izvještanja)- 9 definisao je novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji je direktno vezan[…]

Izvod otvorenih stavki (IOS)-važnost usaglašavanja

Finalni proizvod svih godišnjih aktivnosti jedne kompanije jeste završni račun (bilansi) koji vjerodostojno prikazuju stanje imovine i obaveza na određeni dan. Sastavni dio imovine/obaveza jesu i potraživanja od kupaca odnosno obaveze prema dobavljačima. Jedan od sistema kontrole jeste i usaglašavanje obaveza i potraživanja pomoću izvoda otvorenih stavki (IOS). Prema Zakonu o računovostvu i reviziji FBIH (Sl. novine[…]

RESPECT.BA

Važnost inventure

Iako za većinu pravnih lica inventura predstavlja samo zakonsku obavezu, i ne tako drag dio poslovnih aktivnosti, ipak treba istaknuti važnost inventure . Osnovna zadaća inventure je prikazati istinito  i stvarno stanje imovine, obaveza i kapitala preduzeća, te omogućava da se na vrijeme otkriju propusti ili prevare u toku poslovanja.Važnost provođenja inventure se ogleda u usklađivanju knjigovodstvenog[…]

RESPECT.BA

Digitalizacija i UINO BiH

Doba digitalizacije i prednosti koje sa sobom nosi prepoznala je i UINO BiH i u tom smislu se opredjelila za digitalnu transformaciju e-Evidencije UIO BiH. Transformacija e-Evidencije će omogućiti  UIO BiH  da tokom budućih kontrola bude fokusirana na određena preduzeća i račune.Novim sistemom nastoji se pojačati nadzor obveznika kod koji se dešavaju određene nelogičnosti .U tu svrhu[…]

RESPECT.BA

COVID-19 i DMS

Svjedoci smo kako se u trenutku, dolaskom novog virusa COVID-19, promjenio naš život. To je utjecalo i na promjene u poslovnom svijetu sa kojima se moramo izboriti. Sve je više kompanija koje su svoje poslove i radnike usmjerili na online procese.  Zbog toga je i samo računovodstvo zahtjevalo određene promjene kako bi se  prilagodilo novom načinu poslovanja.[…]