Najniža plata u Republici Srpskoj za 2023. godinu

U Službenom glasniku RS broj 8/2023 od 26.01.2023. godine obavljena je najniža plata u ovom entitetu. Najniza zakonski propisana neto plata iznosi 700 KM i primjenjuje se na obračun plata od januara do decembra 2023.godine.  Minimalna bruto plata za 2023.godinu iznosi 1.016,39 KM. Također je u priloženom Službenom glasniku RS objavljen neto prosjek za 2022.godinu koji iznosi […]

Najniža plata u Federaciji BIH za 2023. godinu

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 2/23 od 13.01.2023. godine objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu koja će u neto iznosu iznositi 596,00 KM. U nastavku prenosimo Odluku u cjelosti. Na temelju članka 78. stavak (1) Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22) i čl. 5.[…]

Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/22 od 28.12.2022. godine objavljen je Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim prostorijama i izvan poslovnih i stambenih prostorija. U istim ”Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” objavljen je i Pravilnik o popisu djelatnosti koje se mogu obavljati sezonski i uslovi za njihovo obavljanje.  Danom objave ovih pravilnika[…]

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/23 od 11.01. 2023. godine objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BiH za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine. U nastavku tekst Odluke. ODLUKUO ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU I. Opće odredbe Član 1. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja[…]

Kako ispravno popuniti PDV prijavu?

U „Službenim novinama BIH“ broj 47/22 od 19.07.2022. godine, objavljeno je novo Uputstvo o načinu popunjavanja PDV prijave. Šta koje polje treba da sadrži možete pronaći u Uputstvu koje prenosimo u cijelosti: Uputstvo za popunjavanje PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje U polje 1 unosi se dvanaestocifreni identifikacioni broj, odnosno broj koji je naveden na uvjerenju[…]

Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U “Službenim novinama BIH”, broj 47/22 od 19.7.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Promjene se odnose na nova pravila o oporezivanju prodaje nekretnina, upustva za popunjavanje PDV prijave, obaveza za postupanje u građevinskoj djelanosti, PDV tretmana usluga prevoza kao i PDV tretmana prodaje u slobodnim zonama. Izmjene[…]

Jednokratna pomoć radnicima uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena

U Službenim novinama FBIH broj 55 od 13.07.2022.godine objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Poslodavci na teritoriji FBIH mogu (ali nemaju obavezu) izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do maksimalno 1.080 KM najkasnije do 31.12.2022. Isplata je neoporeziva (nema obračuna doprinosa i poreza) i isključivo se isplaćuje na transakcijske račune radnika[…]

Godišnji odmor – prema Zakonu o radu FBIH

Pravo na plaćeni godišnji odmor, za svaku kalendarsku godinu, u trajanju od namjanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana ima svaki punoljetni radnik. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od namjanje 24 radna dana. Godišnji odmor može trajati i duže od 30 radnih dana ako je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema[…]

Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI- 9

Potraživanje od kupaca predstavlja jednu od značajnijih pozicija imovine društva. Prilikom realnog prikazivanja finansijskih izvještaja važno je procjeniti sigurnost naplate potraživanja i u skladu sa tim računovodstveno ih tretirati. Vrijednosno usklađivanje istih u većini slučajeva može imati značajan porezni učinak. MSFI (Međunarodni Standard Finansijskog Izvještanja)- 9 definisao je novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji je direktno vezan[…]