Izmjene pravilnika o fiskalizaciji u Republici Srpskoj

U Službenom glasniku Republike Srpske broj 29/24 dana 29.03.2024.godine objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu. Izmjena Pravilnika stupa na snagu 06.04.2024.godine. Izmjene su sljedeće: U Članu 3. u stavu 2. u Tački 2. poslije riječi “refundacija” zapeta se zamjenju tačkom. Tačka 3) se briše. Stav 5. mijenja se i glasi: 5) Nad tipovima transakcija […]

Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori za 2024. godinu

U Službenim novinama FBIH broj 10/24 od 07.02.2024 objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2024.godinu. Ista se nalazi u prilogu i stupa na snagu od 01.01.2024.godine. Maksimalna mjesečna članarina utvrđena pojedinačnom članu ne može biti veća od tri prosječne neto plate u BiH isplaćene u 2023. godini, prema službenim podacima Agencije za statistiku BiH.Minimalna mjesečna[…]

Firme “Respect” i “Plastron” svoje partnere i prijatelje počastili predstavom “Balkanski špijun u Sarajevu”

U veličanstvenom ambijentu Narodnog pozorišta u Sarajevu, poznate savjetodavne sarajevske kompanije za porezno savjetovanje, računovodstvo i reviziju Respect d.o.o. i Plastron d.o.o., zajedno sa njihovim partnerima iz Energy Trading Company d.o.o., upriličili su za svoje poslovne partnere i vjerne klijente predstavu “Balkanski špijun u Sarajevu” kao svojevrstan poklon za dugogodišnje povjerenje i saradnju. Na ovaj način u[…]

Uredba o isplati pomoći zaposlenicima od strane poslodavca

U “Službenim novinama FBIH” broj 96 od 13.12.2023 objavljena je Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca. Pravo na isplatu imaju radnici koji su prijavljeni u radni odnos kod poslodavca na dan kada se vrši isplata. Maksimalni iznos za isplatu je 2.520 KM, radi se o neoporezivom iznosu na koji se ne obračunavaju ni doprinosi niti porezi[…]

DAN PANTHEON RAČUNOVOĐA 2023

Okrugli sto na konferenciji DAN PANTHEON RAČUNOVOĐA Razgovor na temu: Digitalizacija računovodstva u praksi – Iskustva PANTHEON korisnika. Gost: Sabit Bašić, direktor Respect d.o.o. Sarajevo, certificirani računovođa i ovlašteni revizor, stručnjak sa skoro 20 godina iskustva u radu sa PANTHEON-om. Stručnjak sa bogatim iskustvom koje se proteže kroz različite sektore. Proveo je gotovo 12 godina radeći u[…]