Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u skladu sa MSFI- 9

Potraživanje od kupaca predstavlja jednu od značajnijih pozicija imovine društva. Prilikom realnog prikazivanja finansijskih izvještaja važno je procjeniti sigurnost naplate potraživanja i u skladu sa tim računovodstveno ih tretirati. Vrijednosno usklađivanje istih u većini slučajeva može imati značajan porezni učinak. MSFI (Međunarodni Standard Finansijskog Izvještanja)- 9 definisao je novi model očekivanih kreditnih gubitaka koji je direktno vezan […]

Izvod otvorenih stavki (IOS)-važnost usaglašavanja

Finalni proizvod svih godišnjih aktivnosti jedne kompanije jeste završni račun (bilansi) koji vjerodostojno prikazuju stanje imovine i obaveza na određeni dan. Sastavni dio imovine/obaveza jesu i potraživanja od kupaca odnosno obaveze prema dobavljačima. Jedan od sistema kontrole jeste i usaglašavanje obaveza i potraživanja pomoću izvoda otvorenih stavki (IOS). Prema Zakonu o računovostvu i reviziji FBIH (Sl. novine[…]

RESPECT.BA

Važnost inventure

Iako za većinu pravnih lica inventura predstavlja samo zakonsku obavezu, i ne tako drag dio poslovnih aktivnosti, ipak treba istaknuti važnost inventure . Osnovna zadaća inventure je prikazati istinito  i stvarno stanje imovine, obaveza i kapitala preduzeća, te omogućava da se na vrijeme otkriju propusti ili prevare u toku poslovanja.Važnost provođenja inventure se ogleda u usklađivanju knjigovodstvenog[…]

RESPECT.BA

Digitalizacija i UINO BiH

Doba digitalizacije i prednosti koje sa sobom nosi prepoznala je i UINO BiH i u tom smislu se opredjelila za digitalnu transformaciju e-Evidencije UIO BiH. Transformacija e-Evidencije će omogućiti  UIO BiH  da tokom budućih kontrola bude fokusirana na određena preduzeća i račune.Novim sistemom nastoji se pojačati nadzor obveznika kod koji se dešavaju određene nelogičnosti .U tu svrhu[…]

RESPECT.BA

COVID-19 i DMS

Svjedoci smo kako se u trenutku, dolaskom novog virusa COVID-19, promjenio naš život. To je utjecalo i na promjene u poslovnom svijetu sa kojima se moramo izboriti. Sve je više kompanija koje su svoje poslove i radnike usmjerili na online procese.  Zbog toga je i samo računovodstvo zahtjevalo određene promjene kako bi se  prilagodilo novom načinu poslovanja.[…]